You are here:

iến hành (Vietnamese)

Sơ lược về Cameras Save Lives (Các Máy Chụp Hình Cứu Mạng)

Trang mạng Cameras Save Lives (Các Máy Chụp Hình Cứu Mạng) là do Department of Justice & Regulation (Bộ Tư Pháp và Luật Pháp) lập nên, nhằm để:

 • giải thích các máy chụp hình hoạt động ra sao
 • tăng tin tưởng về hệ thống máy chụp hình an toàn giao thông, và
 • khuyến khích giao thông an toàn hơn.

Cameras Save Lives cung cấp thông tin về tất cả các phương diện của hệ thống máy chụp hình an toàn giao thông, và những hình phạt liên quan, ở Victoria.

Trên trang mạng này có thông tin về những đề tài sau đây:

 • những hệ thống máy chụp hình an toàn giao thông và các địa điểm
 • các máy chụp hình hoạt động ra sao và cách bảo trì những máy này
 • cách thức chọn địa điểm cho các máy chụp hình an toàn giao thông
 • các hình phạt
 • thống kê về số lượng và số tiền các giấy phạt đã cấp
 • thông tin và nghiên cứu về an toàn giao thông.

Các máy chụp hình an toàn giao thông là các máy gì?

Các máy chụp hình an toàn giao thông dùng công nghệ đặc biệt để phát hiện các chiếc xe chạy quá tốc độ, không tuân theo bảng hiệu và đèn giao thông, hoặc xe không có đăng ký, trên đường của Victoria.

Nếu máy chụp hình phát hiện vi phạm, máy sẽ chụp hình chiếc xe và cơ quan chức năng sẽ dùng hình này để xem ai đứng tên chiếc xe này.

 Nếu Cảnh sát Victoria hài lòng rằng người lái xe đã vi phạm pháp luật, cơ quan chức năng sẽ cấp giấy phạt cho người đứng tên chiếc xe.

Tại sao chúng ta có các máy chụp hình an toàn giao thông ở Victoria?

Lái xe quá tốc độ là một nguyên do chính gây tai nạn giao thông nghiêm trọng và gây thiệt mạng.

Mục đích sử dụng các máy chụp hình an toàn giao thông là để tăng khả năng phát hiện vi phạm, hầu ngăn ngừa những người lái xe:

 • quá tốc độ
 • vượt đèn đỏ
 • lái xe không đăng ký
 • vượt đường rầy trong khi có đèn đỏ báo hiệu.

Cuộc nghiên cứu do Monash University Accident Research Centre (Trung Tâm Nghiên Cứu Tai Nạn Của Đại Học Monash) thực hiện cho thấy các máy chụp hình an toàn giao thông đóng vai trò hữu hiệu trong việc giảm tốc độ xe chạy. Chẳng hạn, một cuộc nghiên cứu cho thấy các máy chụp hình an toàn giao thông ở các ngã đường ở Victoria giảm 47 phần trăm các tai nạn gây thương vong khi nói về xe chạy cùng hướng đường có máy chụp hình quan sát.

Các máy chụp hình an toàn giao thông là công cụ vô cùng quan trọng trong việc cải tiến an toàn trên đường xá và các cơ quan chức năng dùng các máy này cùng với những phương pháp khác để nhắc nhở các người lái xe tuân thủ quy định về tốc độ để họ chạy chậm lại và giữ mạng sống cho người đi đường.

Các hình phạt

Khi máy chụp hình an toàn giao thông chụp bằng chứng vi phạm tốc độ, vượt đèn đỏ hoặc chạy xe không đăng ký, cơ quan chức năng sẽ cấp giấy phạt.

Giấy phạt có ghi số tiền và thời hạn quý vị cần trả. Tuỳ theo vị phạm ra sao, bằng lái xe của quý vị có thể bị trừ điểm hoặc bằng của quý vị bị treo hoặc bị huỷ bỏ.

Những cách giải quyết giấy phạt gồm có:

 • trả tiền phạt
 • đề cử người khác là người lái xe
 • tranh chấp việc bị phạt
 • đưa sự việc ra toà
 • xin thêm thời gian để trả tiền phạt
 • xin trả góp.

Khi quý vị nhận giấy phạt, điều quan trọng là quý vị hiểu bổn phận của mình và hành động sớm để tránh sự việc trở thành nghiêm trọng hơn. Nếu quý vị không hiểu giấy phạt hoặc không biết quý vị có các cách giải quyết ra sao, quý vị nên nhờ người cố vấn về luật pháp hoặc liên lạc cơ quan Civic Compliance Victoria.

Để biết thêm thông tin và để trả tiền phạt qua Internet, xin mở trang mạng của Fines Victoria website (External link)

Chi tiết liên lạc

Giấy phạt

Xin liên lạc cơ quan Civic Compliance Victoria nếu quý vị có thắc mắc về giấy phạt.

Nếu quý vị cần thông dịch viên, xin nói chuyện với nhân viên để họ sắp xếp thông dịch viên qua điện thoại cho quý vị.

Địa chỉ gửi thư Địa chỉ văn phòng Số điện thoại
Civic Compliance Victoria
GPO Box 1916
Melbourne VIC 3001
Ground Floor
277 William Street
Melbourne VIC 3000

Thứ Hai đến Thứ Sáu, 8 giờ sáng đến 6 giờ tối
(ngoại trừ các ngày lễ)
Thành thị: (03) 9200 8111
Vùng quê: 1300 369 819
(chi phí như cuộc gọi địa phương)

Thứ Hai đến Thứ Sáu, 8 giờ sáng đến 9 giờ tối
(ngoại trừ các ngày lễ)

Bị trừ điểm, bằng bị treo hoặc bị huỷ bỏ

Xin liên lạc VicRoads nếu quý vị có thắc mắc về việc trừ điểm, bằng bị treo hoặc bị huỷ bỏ.

Nếu quý vị cần thông dịch viên, xin xem trang mạng của VicRoads để biết chi tiết về cách sắp xếp thông dịch viên nói ngôn ngữ của quý vị.

Địa chỉ gửi thư Trang mạng Số điện thoại
PO Box 1644
Melbourne VIC 3001
www.vicroads.vic.gov.au (External link) 13 11 71

Connect with us

Our partners